o projekcie

Dorothy Parker, dramatopisarka i krytyczka teatralna, powiedziała, że „na ciekawość nie ma lekarstwa”. To cudowna wiadomość! Bo to właśnie dzięki ciekawości odkrywamy nowe rzeczy, ekscytujemy się nimi i mamy chęć uczenia się. 

Historia może być ciekawa i pasjonująca!

Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele, Koleżanki, Koledzy, publikacja i dostępna na stronach www.pctesin.cz platforma edukacyjna „Historia CZ-PL na plus” powstała jako pomoc i inspiracja dla nauczycieli historii polskich szkół na Zaolziu (w Republice Czeskiej) w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022 r. Autorami są eksperci, związani z aplikacją HistoryLab, dydaktycy z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz praktycy – nauczyciele, którzy na co dzień pracują w szkołach na pograniczu czesko-polskim, w środowisku wielokulturowym. Materiał zawiera wybrane tematy z historii polskiej i czeskiej XX wieku. Treści dostosowane są do podstawy programowej obowiązującej w RC. W ćwiczeniach zachęcamy uczniów i nauczycieli do bardziej krytycznego spojrzenia na przeszłość oraz do rozbudzania ciekawości. Proponujemy kreatywne podejście do lekcji historii, poznawanie historii metodą badawczą, uczenie się z głębszą refleksją na temat procesów, ciągów przyczynowo-skutkowych.Dziękujemy:
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” za wsparcie finansowe;
Panu docentowi Kamilovi Činátlovi i zespołowi związanemu z aplikacją HistoryLab za cenne rady, wskazanie drogi i ogromne wsparcie;
Dydaktykom Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pani profesor Agnieszce Chłoście-Sikorskiej i panu Zbigniewowi Razowskiemu oraz Nauczycielom – Autorom za ich drogocenny czas, kreatywność i chęć ucieczki od rutyny;
Pani Grafik – za inspirujące podejście do publikacji.

Życzymy twórczych lekcji, spędzonych z uczniami podczas wspólnego odkrywania polskiej i czeskiej historii.